Förenkla och effektivisera din hantering av externa medarbetare

Hyrenarbetsgivare.se hjälper dig att vara arbetsgivare

Du har frihet att välja vem och hur många du vill anlita, du får motiverade specialister, fokuserade på resultatet. Du ingår inga långa anställningsavtal, du minimerar administrationen, alla löner på en faktura. Vi tar arbetsgivaransvaret och försäkrar den egenanställde, vi hanterar administration och uppföljning.

Att Hyrenarbetsgivare är ett arbetsgivarföretag innebär att ert företag kan anlita kompetenta medarbetare utan att anställa. Hyrenarbetsgivare varken bemannar eller rekryterar, vi är ett administrativt servicebolag som bistår uppdragstagare utan eget företag.

Hyrenarbetsgivare verksamhet innebär att vi tar arbetsgivaransvaret för individer som aktivt väljer att vara egenanställda. Vi ser till att den egenanställde kan fokusera på uppdragen hos sina uppdragsgivare. Det innebär att vi bland annat tar hand om pappersarbete, administration, bokföring och ser till att de har rätt försäkring.

Med Hyrenarbetsgivare som samarbetspartner får du en flexibel, kostnadseffektiv lösning för att engagera kompetenta individer för exempelvis projekt och andra tidsavgränsade uppdrag.

Hyrenarbetsgivare är inte något bemanningsföretag, vi har ingen databas över tillgängliga kandidater för uthyrning eller jobbar med rekrytering. Du vet var din externa kompetens finns, vi ser till att det är så enkelt som möjligt att engagera och få nytta av den.

Det kan vara svårt att veta vilka personalresurser som krävs för ett projekt. Lösningen kan vara att anlita personal som är egenanställda hos Hyrenarbetsgivare.

Som företag är ni flexibla och kan välja fritt vem och hur många ni vill anlita. Ni binder inte heller upp er i långa anställningsavtal.

Eftersom att Hyrenarbetsgivare är ett arbetsgivarbolag, hamnar mycket av personaladministrationen på vårt bord istället för ert. Ni kan frigöra mycket tid bland annat genom att vi kan samla alla löner på en faktura.

Låt oss ta en första kontakt!

Marknadsundersökning

Marknadsundersökningen gjordes av 100 medlemmar.
Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin

© 2017 Hyrenarbetsgivare.se

DETTA VISSTE DU INTE!

Ca: 40% av våra medlemmar är före detta egna företagare!

Det finns ju självklart en anledning till att dem har lagt ner sitt företag och använder vår tjänst istället.

Administrationen har i deras fall som företagare tagit mer av deras produktiva tid än det har tagit att skaffa nya projekt.

Läs mer på nedanstående länk så förstår du varför fler och fler använder våra tjänster.

Var smart du också, fakturera utan avgift!

 VARFÖR INTE EGET FÖRETAG?

ALLT DETTA INGÅR!

Den rödmarkerade texten i koden byter du ut mot din egen unika kod som du finner när du har loggat in och klickat på ”Värva en medlem” , den kan se ut så här.

b627e8845516b91677b6b45069bcf7571db77aee

<A HREF=”https://hyrenarbetsgivare.mrsta.se/ui/login.php?canvass_code=Byt ut denna text mot din unika kod” target=”_blank”><IMG SRC=”https://www.coolfinans.se/banner/arbetsgivare-januari-februari.gif” alt=”” border=0></a>

Kopiera hela ovanstående textkod och klistra in som html på din hemsida.

Den rödmarkerade texten i koden byter du ut mot din egen unika kod som du finner när du har loggat in och klickat på ”Värva en medlem” , den kan se ut så här.

b627e8845516b91677b6b45069bcf7571db77aee

<a href=”https://hyrenarbetsgivare.mrsta.se/ui/login.php?canvass_code=Byt ut denna text mot din unika kod” target=”_blank”>Hyrenarbetsgivare.se;/a>

Kopiera hela ovanstående kursiva texkod och klistra in som html på din hemsida.

Den rödmarkerade texten i koden byter du ut mot din egen unika kod som du finner när du har loggat in och klickat på ”Värva en medlem” , den kan se ut så här.

b627e8845516b91677b6b45069bcf7571db77aee

<a href=”https://hyrenarbetsgivare.mrsta.se/ui/login.php?canvass_code=Byt ut denna text mot din unika kod” target=”_blank”>Är du Frilansare utan eget företag? Anlita Hyrenarbetsgivare.se och fakturera till marknadens lägsta avgift, endast 4,95%, Pengarna betalas ut inom 24 timmar: Klicka här >>></a>

Kopiera hela ovanstående kursiva texkod och klistra in som html på din hemsida.

Mobilanvändare, dra dom grå fälten till vänster för att se uträkningen

Mobilanvändare, dra dom beige fälten till vänster för att se uträkningen

Advokat
Brottmålsadvokat
Tvistemålsadvokat

Affärsjurist
Arbetsrättsjurist
Bankjurist
Bolagsjurist
Familjerättsjurist
Fastighetsjurist
Företagsjurist
Försäkringsjurist
Immaterialrättsjurist
Patentjurist
Skattejurist
Upphovsrättsjurist
Varumärkesjurist