Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får kring egenanställning.

Q: Kommer den skattefria milersättningen på 25 kr/mil vid körning med privat bil mig helt tillgodo?
A: Ja, det gör den men för att du ska få ut 100 procent av bilersättningen måste du även debitera din kund motsvarande belopp.

Q: Hur gör jag för att registrera körersättning?
A: Skatteverket godkänner endast att man skriver in sträcka för sträcka. Du kan alltså inte slå ihop en resa tur-och-retur. För att du ska kunna få milersättning måste du också ha använt din egen bil.
Traktamente är ett ”skattebefriat” schablonbelopp som varierar efter vilket land som avses. Det gäller heldag, halvdag och/eller natt. När du fakturerar genom oss har du rätt till traktamente om du tillbringat minst en natt mer än 50 kilometer från din bostad.
Mer detaljer på skatteverket
Det avser att täcka de ökade kostnader du får i samband med att du inte är hemma. Kontakta oss när fråga om traktamente så hjälper vi dig igenom processen. För 2023 gäller dagtraktamente i Sverige på 260 kronor, samt halvdag 130 kronor.

ROT- och RUT-avdrag kan du bara göra om din kund är privatperson. För ROT gäller dessutom att kunden är (del-)ägare av fastigheten alternativt bostadsrätten där du ska genomföra uppdraget. I vår tjänst är det enkelt att hantera både ROT och RUT. När du fyller i fakturaunderlaget, välj ROT/RUT-val.

Vid RUT-avdrag, fyll i din kunds personnummer.

Vid ROT-avdrag fyll i fastighetsbeteckning och om det är en bostadsrätt, bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer.

När du lägger till fakturarader specificerar du om kostnaden är material eller arbete. Det är endast arbetskostnaden som ger avdrag.

Resten sköts automatiskt.

Läs mer om ROT/RUT på skatteverket.

Du får göra avdrag för dina utlägg innan skatt men för att du ska få tillbaka hela beloppet du lagt ut, måste du även debitera din uppdragsgivare för utlägget. Sådan blir skatteeffekten.

OBS! För utlägg över 2000 kronor inklusive moms måste hyrenarbetsgivare Sverige AB stå som mottagare på kvittot.

Kvittona lägger du in digitalt i vårt fakturaverktyg.

Du kan inte göra avdrag för inköp du gjort innan du börjat jobba genom hyrenarbetsgivare. Som regel får utläggen inte vara äldre än 30 dagar. Gör du inköp i hyrenarbetsgivares namn måste du betala kontant med egna pengar vid inköpstillfället.

Bara om det är tullat och momsen betalad av dig själv och inte kräver några speciella tillstånd.

Investeringar som du gör när du arbetar genom hyrenarbetsgivare blir per automatik vår egendom trots att du betalat dem med dina egna pengar. Av det skälet är det bättre att du yrkar på avdrag för dina inköp av den här karaktären i din självdeklaration.

hyrenarbetsgivare är den momsredovisningsskyldiga parten och du tillgodogörs med det utlagda beloppet förutsatt att du har en faktura att dra beloppet emot. Kvittona lägger du in i vårt fakturaverktyg tillsammans med fakturan.

hyrenarbetsgivares tjänster passar och underlättar för frilansare och alla andra som har behov att fakturera men inte har eget företag. Exempelvis om du jobbar som frilansare eller konsult inom IT, teknik, media eller webb.

Du kan ta och genomföra uppdrag utan att ha F-skattsedel. hyrenarbetsgivare tar arbetsgivaransvaret, står för F-skatten och faktureringen för dina uppdrag.

Så snart du har registrerat ett användarkonto kan du börja arbeta med dina uppdrag och fakturera genom oss.

Vår tjänst som kallas egenanställning gör det betydligt enklare för dig att driva eget och få intäkter.

Du skapar ett konto här på vår hemsida. Det är enkelt och kostnadsfritt.

Nu kan du börja arbeta. När du utfört ett arbete loggar du in och fakturerar, vi ser till att pengarna kommer in snarast till vårt konto, sedan skickas din lön till dig omgående. Du får betalt – skattat och klart.

Alla som bedriver verksamhet måste ha en godkänd F-skattsedel och betala F-skatt till Skatteverket (F står för företag, det vill säga företagsskatt).

Vi på hyrenarbetsgivare erbjuder ett alternativ, en mycket praktisk lösning. Du kan arbeta med egna uppdrag och fakturera men behöver inte ha ett eget företag och F-skattsedel. Vi tar arbetsgivaransvaret och betalar F-skatten för dina intäkter.

Du kan alltså ta egna uppdrag och få intäkter utan att ha eget företag. Samtidigt tar vi hand om hela hanteringen gällande skatter, avgifter och moms. Vårt system ger dig dessutom en tydlig och enkel överblick av fakturering, kunder, artiklar, m.m.

Fler och fler upptäcker nyttan av våra tjänster – att kunna fakturera utan att ha eget företag.

Storleken på ditt arvode (din lön för utfört arbete) är en överenskommelse med din uppdragsgivare. Ju fler uppdrag du genomför desto mer tjänar du.

Är du under 25 år eller pensionär är arbetsgivaravgiften lägre och du får kvar mer pengar efter skatt än om du är mellan 25 och 65 år.

För att ta uppdrag som egenanställd hos hyrenarbetsgivare måste du vara minst 18 år. Du som är ungdom (mellan 18 år och 24 år) och som går i skolan eller studerar kan jobba som egenanställd och fakturera utan företag.

Skatter

För dig som är under 25 år (fyllda i år) och går i skolan eller studerar innebär det att du har möjlighet att kunna arbeta utan att betala skatt om du har en lön på mindre än 20 431 kronor per år (inklusive semesterersättning och eventuell kostförmån) under 2022. För att kunna ta del av den skattefria delen måste du skicka oss ett intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Vad händer om du tjänar mer än 20 431 kronor (år 2022) och har skickat in intyget för utbetalning av lön utan skatteavdrag? I detta fall riskerar du att få en kvarskatt följande år baserad på hela det intjänade beloppet. Du hittar mer information om vad som gäller på Skatteverkets webbplats.

Lön utan skatteavdrag

Ja, du kan fakturera utan företag och utan f-skatt som egenanställd förutsatt att du har arbetstillstånd i Sverige eller är EU-medborgare.

Du kan fakturera de allra flesta tjänster och varor genom Hyrenarbetsgivare.se, självklart inklusive både ROT och RUT. Dock förbehåller vi oss alltid rätten att godkänna det som ska faktureras av dig som egenanställd innan fakturan skickas till kund.

När du fakturerar bestämmer du själv när du vill att din kund skall betala, efter att vi har fått pengarna på vårt konto så betalar vi ut din lön inom 24 timmar, gäller vardagar.

Vi har egenanställda inom de flesta yrken: Artister, DJs, fotografer, föreläsare, hantverkare av olika slag, IT-konsulter, marknadsförare, projektledare, reklamare, stylister, säljare, tekniker med flera yrken.

Oavsett bransch har alla våra egenanställda en sak gemensamt: Uppdrag som ska utföras mot betalning – och vill ha hjälp med sin fakturering och administration.

Vissa yrkesgrupper tillåts kostnadsavdrag enligt schablon från bruttolön/ersättning. Om du exempelvis är musiker och vill fakturera utan företag, gäller att du kan göra ett kostnadsavdrag på upp till 30 procent. Detta under förutsättning att du uppträder med eget instrument och inför publik.

Kostnadsavdraget erhålles direkt per faktura.

Skatteverket är positiva till egenanställning och beskriver tjänsten så här:

”Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till uppdragstagaren. Detta kallas för att man är egenanställd.”

Läs mer på Skatteverket.se om egenanställning

Att jobba som egenanställd

I korthet: Du gör ett arbete som du får betalt för. Istället för att fakturera från ett eget företag, fakturerar hyrenarbetsgivare åt dig.

Du är egen för att du har dina kunder, utför dina egna uppdrag och sätter ditt pris på uppdragen.

Under uppdraget är du anställd av hyrenarbetsgivare som hanterar dina skatter, avgifter och moms samt betalar ut din lön – skattat och klart.

Det är lika enkelt att vara egenanställd som en vanlig anställning:

 1. Du är allmänt visstidsanställd och får lön som uppdragstagare. Du slipper all administration.
 2. Vi hanterar alla kontakter med Skatteverket.
 3. Vi sköter dina inbetalningar som skatter, avgifter och moms.

Olikheterna då? Det är friare att vara egenanställd och du kan tjäna så mycket du vill.

I korthet är likheterna de här mellan att vara egenanställd hos Hyrenarbetsgivare.se och driva eget företag:

 1. Du väljer själv när du vill ha din lön.
 2. Du kan arbeta när du vill.
 3. Du kan ta hur många uppdrag du vill – och kan i praktiken tjäna så mycket du vill.

Olikheterna då? Som egenanställd kan du ägna dig fullt ut åt dina uppdrag. Du slipper all den administration som plågar egna företagare.

A-kassan administrerar utbetalning av arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det är en typ av försäkring som inträder vid arbetslöshet som du tecknar med a-kassan.

Som anställd hos hyrenarbetsgivare har du rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, om du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Det bästa är att höra med sin egen A-kassa vilka villkor som gäller för just dig, det är ganska snåriga paragrafer att ta hänsyn till som kan vara lite svårtolkade.

Som anställd har du A-skatt. Det innebär att Hyrenarbetsgivare.se drar av A-skatt och betalar sociala avgifter (arbetsgivaravgifter). Även du som är pensionär har normalt A-skatt.

Arbetsgivaravgifter är en del av de sociala avgifter som en arbetsgivare betalar till Skatteverket för att täcka bland annat avgifterna för ålderspension och sjukförsäkring.

hyrenarbetsgivare hanterar dessa avgifter åt dig och ser till att rätt belopp betalas till Skatteverket i rätt tid.

Lön efter avdrag för arbetsgivaravgifter men innan avdrag för lagstadgad A-skatt.

På hyrenarbetsgivare blir du egenanställd i anställningsformen som kallas allmän visstidsanställning. hyrenarbetsgivare är din arbetsgivare under uppdragets gång och är ett egenanställningsföretag.

Du väljer själv när och hur du vill arbeta. Ersättningen, din lön, är en överenskommelse med din uppdragsgivare. Som egenanställd hos hyrenarbetsgivare sköter vi dina skatteinbetalningar, arbetsgivaravgifter, och sköter momsredovisningen m.m.

Företag som är godkända för F-skatt betalar själva in preliminärskatt och social avgifter. hyrenarbetsgivare har F-skatt och sköter detta åt dig som egenanställd.

Varje månad gör hyrenarbetsgivare en inrapportering till Skatteverket om din bruttolön och avdragen skatt. Du kan själv logga in på skatteverkets hemsida och ta del av informationen.

Skatter och deklarationer -> Lön, pension och sjukpenning med mera

Du kan få skattefri ersättning om du kör med privat bil i tjänsten och själv betalar drivmedel. Milersättningen uppgår för närvarande till 25 kr/mil och fastställs av Skatteverket. Som underlag för utbetalningar av milersättning ska du föra en körjournal om du skulle behöva redovisa dina resor.

Moms (mervärdesskatt) är en skatt varor och tjänster som ska betalas till Skatteverket. För privatpersoner är momsen inbakad i priset. En faktura och ett kvitto måste tydligt ange momsen. När företag köper av varandra anger man fakturabeloppet exklusive moms. Detta för att företagen ska redovisa momsen men även har rätt att dra av momsen.

Den del av lönen som du får behålla efter att vi har dragit av för arbetsgivaravgifter, lagstadgad A-skatt och Hyrenarbetsgivare.se avgift.

Den procentsats som omvandlar det fakturerade beloppet till din nettolön (och vice versa). Procentsatsen innehåller din lagstadgade A-skatt, arbetsgivaravgifter samt hyrenarbetsgivares avgift.

Normalt är det den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljningen och betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att deklarera och betala moms till staten. Omvänd skattskyldighet gäller främst vi försäljning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn samt till skrotfirmor. Läs mer hos Skatteverket.

Omvänd skattskyldighet

Personer som är bosatta utomlands och inte har en väsentlig anknytning till Sverige har möjlighet att bli beskattad enligt SINK. Vid SINK betalar du endast 20 procent i skatt på din lön och inga arbetsgivaravgifter behöver betalas under den beviljade perioden som är max 183 dagar, eller 6 månader. Du behöver inte heller deklarera för detta i Sverige. Ansökan om SINK skickas till Skatteverket.

Ansökan om SINK

Traktamente är en skattefri ersättning som du kan göra avdrag för vid resor i tjänsten och då du övernattar minst en natt på annan ort och befinner dig minst 50 kilometer från din bostad. Mer om traktamente hos Skatteverket.

Traktamente - Skatteverket

Alla som registreras för moms får ett momsregistreringsnummer av Skatteverket. I internationella sammanhang brukar det kallas VAT-nummer (Value Added Tax). Du behöver bara känna till din kunds VAT-nummer om du vill fakturera ett bolag inom EU.

Du loggar in på och följer de olika stegen, det är mycket enkelt, det finns förklaringar hela vägen hur det går till. När alla uppgifter är ifyllda så kan du förhandsgranska fakturan så att det ser ok ut, och att alla uppgifter är ifyllda. En förhandsgranskningskopia i pdf-format skapas där du ser exakt hur den kommer se ut när den landar hos din kund.

Vi tar emot fakturan, ser till att den är komplett och skickar den vidare till din kund. Du kan ta det lugnt, vi tar hand om pappersarbetet (inklusive påminnelser och inkasso om det skulle behövas) och meddelar dig när fakturan är betald. En faktura går dock aldrig iväg till inkasso utan att vi frågar dig först.

Du loggar in genom att klicka på

Logga in

Du kommer att få e-post, du kan även logga in på hyrenarbetsgivare där du omgående ser om din faktura är betald.

Din lön utbetalas senast 24 timmar efter det att pengarna kommit in på hyrenarbetsgivares bankkonto, gäller vardagar.

ROT/RUT-uppdrag hanteras utan problem i Hyrenarbetsgivare.se tjänst. När du anger att en kund är privatperson öppnas avdelningen för ROT/RUT i fakturabildens nedre del. Fyll i de kompletterande uppgifter som är nödvändiga och skicka in din faktura på vanligt sätt.

Administrationen sköts av hyrenarbetsgivare. Du får betalt när Skatteverket godkänner och betalar ROT/RUT-delen vilken brukar vara cirka en vecka efter att kunden betalat fakturan.

Ja. Du väljer vilken valuta fakturan ska ställas i under Fakturainställningar. Där kan du välja bland de största och vanligaste förekommande valutorna som Euro, US dollar, mm.

Ja. Så länge du har en fungerande Internetuppkoppling så fungerar tjänsten utmärkt att använda oberoende av var du befinner dig. Du kan använda alla funktioner oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Ja, du kan själv ange betalningsvillkoren men om du ska ha kortare än 30 dagar för företag så kom gärna överens med dem först.

Vi skickar inte ut några kontrolluppgifter. Istället kan du gå in på skatteverket och få en direkt uppdatering över inkomst och skatt som vi registrerat för dig-

Semesterersättning utbetalas i samband med varje löneutbetalning och skall räknas in i det priset du sätter till din kund. Du bör ta hänsyn till detta och kalkylera in det i din egen prissättning och budget.

Utläggen hanteras i samband med att du skapar fakturan i vår tjänst. Du får endast ta med de utlägg som är relevanta för uppdraget, typiskt materialkostnad. Du kan inte köpa in maskiner som du sedan behåller.

Vi behöver beställningsunderlag samt ett kvitto för betalningen.

OBS! För utlägg över 2000 kronor inklusive moms måste hyrenarbetsgivare stå som mottagare på kvittot.

När det gäller reseersättningar hanterar vi både milersättning och traktamenten inom Sverige och internationellt.

hyrenarbetsgivare ser till att fakturan är komplett och skickar den därefter vidare till din kund. Allt pappersarbete och administration (inklusive eventuell påminnelsehantering) tas om hand av Hyrenarbetsgivare.

Du kan fortsätta att göra det du är bäst på som egenanställd och vänta på att fakturan betalats. Du får besked när det händer via e-post.

Lönespecifikationen skickas ut till dig via ett mejl vid varje löneutbetalning. Du kan också se dina lönespecifikationer i vår tjänst.

Vi gör en daglig backup av systemet för att säkerställa att ingen värdefull information försvinner om något oförutsägbart skulle inträffa. Vi använder SSL vilket innebär att all kommunikation är krypterad.

Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och följer Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

För att delfakturera dina uppdrag skapar du helt enkelt två eller flera fakturor i tjänsten. Du bestämmer själv hur stort beloppet ska vara för var och en av dem och du kan även ha olika betalningsvillkor för dem.

När du fakturerar anger du i de allra flesta fall moms på varorna och tjänsterna du säljer, det gäller oavsett om din kund är ett företag eller privatperson.

Momsen är vanligen 25 procent, men det finns även moms på 12 eller 6 procent av försäljningspriset exklusive moms.

Vilken du ska använda dig av när du fakturerar, beror på vilken vara eller tjänst du erbjuder.

Det finns också varor och tjänster är helt momsfria.

På Skatteverkets sajt finns utförlig information om vad moms är och hur det fungerar.

Momssatser och undantag från moms

Vår existens bygger på att all fakturering sker på korrekt sätt. Detta är inte minst viktigt för vårt samarbete med Skatteverket.

Vi utgår från 30% a-skatt men har du jämkningsunderlag så beaktar vi det. Skicka bara in en kopia på beslutet från Skatteverket till oss.

Ja, vi kan i vissa fall fakturera för dina produkter.

Du står som ägare till produkterna och överlåter rättigheten till oss att fakturera dessa.

Leverantören av varorna måste ansvara för garantiåtaganden.

På kvitton över 2 000 kr exklusive moms måste hyrenarbetsgivare stå som köpare för att du ska kunna tillgodogöra dig kostnadsavdrag. Kvittona ska också ha specificerad moms.

Du måste ha skriftligt godkännande från oss innan du köper in varor i hyrenarbetsgivare namn.

Ja, om du har arbetat genom oss. E-posta oss och meddela oss att du vill ha ett arbetsgivarintyg så ordnar vi det.

Uppdraget du fakturerar måste vara utfört innan du får betalt och kan ta ut lön. Betalningsvillkor och förfallodatum bestämmer du själv.

Dina fakturor hittar du som inloggad under Fakturor i navigeringen.

Vi ingår inte avtal med tredje part på det sättet.

Är det relaterat till uppdraget kan du vissa fall få avdrag för kontantkort.

Lönen betalas ut inom 24 timmar efter att vi har pengar på vårt konto, gäller vardagar.

Tänk på att det tar 1-3 bankdagar innan pengarna syns på ditt bankkonto.

Nej vi skriver inga avtal!

I samband med att du fakturerar godkänner du också vårt Användaravtal och Allmänna villkor, klicka på länken här nedan om du vill läsa vårt avtal redan nu.

Användaravtal & Allmänna villkor

Du är anställd hos hyrenarbetsgivare Sverige AB som allmänt visstidsanställd på uppdragsbasis. Anställningsformen är Egenanställning.

Arbetsförmedlingen - Anställningsformer

Din anställning påbörjas och avslutas med varje uppdrag du utför, det är denna tid du fakturerar för.

Efter att skatter, avgifter och hyrenarbetsgivare avgift är dragna, får du minst 50% av ditt fakturerade belopp exklusive moms i lön.

Exakt hur mycket du får ut i lön kan bero på många faktorer – hur gammal du är, om du är studerande eller pensionär, om du har jämkning med mera.

I lönekalkylatorn kan du enkelt se hur mycket du får i lön.

Vi tar ut en administrativ avgift på 3,4% varav 1% av det fakturerade beloppet exklusive moms avsätts till en friskvårdspott som är reserverad för dig! Nyttjar du friskvården så blir avgiften i praktiken endast 1,52%.

Du kommer själv överens med din uppdragsgivare om priset för det arbete du ska utföra. När du utfört ett uppdrag, fyller du i formuläret med fakturaunderlag och betalningsvillkor på fakturan.

hyrenarbetsgivare sköter allt detta:

 1. Inrapporterar och betalar in skatter, avgifter och moms till Skatteverket.
 2. Betalar ut din lön till ditt konto. Skattat och klart.
 3. Bokföring, inkasso och revision.
 4. Tjänstepension.
 5. Administrerar dina ROT & RUT avdrag.
 6. Försäkrar dig när du föranmält uppdrag.

Marknadens enklaste och säkraste affärssystem.

Varje månad lämnar vi en arbetsgivardeklaration till skatteverket som innehåller information om:

 1. Avdragen skatt.
 2. Bruttolön.

Uppgifterna kommer med på din inkomstdeklaration per automatik.

Några frågor?

Captcha-kod: Captcha image

Kontaktinfo

hyrenarbetsgivare Sverige AB
Bergströms väg 23
24561
Staffanstorp
info@hyrenarbetsgivare.se
+46 (0) 72 853 48 94
Orgnr: 559106-0875