Hyrenarbetsgivare hjälper dig att vara arbetsgivare

Du har frihet att välja vem och hur många du vill anlita, du får motiverade specialister, fokuserade på resultatet. Du ingår inga långa anställningsavtal, du minimerar administrationen, alla löner på en faktura. Vi tar arbetsgivaransvaret och försäkrar den egenanställde, vi hanterar administration och uppföljning.

Skapa företagskonto

Att Hyrenarbetsgivare är ett arbetsgivarföretag innebär att ert företag kan anlita kompetenta medarbetare utan att anställa. Hyrenarbetsgivare varken bemannar eller rekryterar, vi är ett administrativt servicebolag som bistår uppdragstagare utan eget företag.

Hyrenarbetsgivare verksamhet innebär att vi tar arbetsgivaransvaret för individer som aktivt väljer att vara egenanställda. Vi ser till att den egenanställde kan fokusera på uppdragen hos sina uppdragsgivare. Det innebär att vi bland annat tar hand om pappersarbete, administration, bokföring och ser till att de har rätt försäkring.

Med Hyrenarbetsgivare som samarbetspartner får du en flexibel, kostnadseffektiv lösning för att engagera kompetenta individer för exempelvis projekt och andra tidsavgränsade uppdrag.

Hyrenarbetsgivare är inte något bemanningsföretag, vi har ingen databas över tillgängliga kandidater för uthyrning eller jobbar med rekrytering. Du vet var din externa kompetens finns, vi ser till att det är så enkelt som möjligt att engagera och få nytta av den.

Det kan vara svårt att veta vilka personalresurser som krävs för ett projekt. Lösningen kan vara att anlita personal som är egenanställda hos Hyrenarbetsgivare.

Som företag är ni flexibla och kan välja fritt vem och hur många ni vill anlita. Ni binder inte heller upp er i långa anställningsavtal.

Eftersom Hyrenarbetsgivare är ett arbetsgivarbolag, hamnar mycket av personaladministrationen på vårt bord istället för ert. Ni kan frigöra mycket tid bland annat genom att vi kan samla alla löner på en faktura.

Hur går det till?

Som arbetsgivare kan du låta dina medarbetare fakturera via oss. De är då anställda hos oss och vi tar hand om all administration. Du tar endast emot fakturor från dina medarbetare.

Som arbetsgivare kan du också skapa konto hos oss och lägga upp projekt för dina medarbetare och få en samlingsfaktura för samtliga medarbetare.

Skapa företagskonto

1

Du startar ett projekt

Bjud in de medlemmar som ska vara med i ditt projekt.

2

Godkänn tidrapporter

Medlemmarna skriver sina tidrapporter när jobbet är utfört. Du godkänner.

3

Skapa samlingsfaktura

Begär att få ut en samlingsfaktura för godkända tidrapporter.

4

Betala samlingsfaktura

När samlingsfakturan betalats får medlemmarna sin lön av oss.

Försäkringar

En helomfattande försäkring för projektmedlemmarna

Vi på Hyrenarbetsgivare gör allt för att våra egnanställda ska känna dig så trygga som möjligt och vill erbjuda marknadens bästa försäkringar för egenanställda. Om du som arbetsgivare ser behov för kompletterande försäkringar för projektmedlemmarna så står du för dessa.

Några frågor?

Captcha-kod: Captcha image

Kontaktinfo

hyrenarbetsgivare Sverige AB
Bergströms väg 23
24561
Staffanstorp
info@hyrenarbetsgivare.se
+46 (0) 72 853 48 94
Orgnr: 559106-0875