FAQ

Avdrag - >>>

Utlägg, reseersättningar, traktamenten och ROT & RUT.

Egenanställning - >>>

Egenanställd hos oss betyder frihet.

Ekonomiska begrepp - >>>

Ord som är bra att känna till som egenanställd.

Så fungerar det - >>>

Grunderna i att använda vår webbtjänst.

Säkerhet & Avtal - >>>

Känn dig trygg när du fakturerar med Hyrenarbetsgivare.se.

Tjänsten - >>>

Allt du behöver veta om vår webbtjänst.

Avdrag

Utlägg, reseersättning, traktamente, ROT & RUT

– Kommer den skattefria milersättningen på 18:50 kr/mil vid körning med privat bil mig helt tillgodo?
– Ja, det gör den men för att du ska få ut 100 procent av bilersättningen måste du även debitera din kund motsvarande belopp.

Traktamente är ett ”skattebefriat” schablonbelopp som varierar efter vilket land som avses. Det gäller heldag, halvdag och/eller natt. När du fakturerar genom oss har du rätt till traktamente under vissa förutsättningar:
Du har rätt till traktamente om du tillbringat minst en natt mer än 50 kilometer från din bostad.

Mer detaljer på skatteverket

Traktamentet brukar inte läggas på priset till din kund. Det avser att täcka de ökade kostnader du får i samband med att du inte är hemma. Kontakta oss när fråga om traktamente så hjälper vi dig igenom processen. För närvarande gäller dagtraktamente i Sverige på 220 kronor, samt halvdag 110 kronor.

ROT- och RUT-avdrag kan du bara göra om din kund är privatperson. För ROT gäller dessutom att kunden är (del-)ägare av fastigheten alternativt bostadsrätten där du ska genomföra uppdraget. Vill du ha mer information generellt om ROT och RUT, vänligen se länkarna nederst i den här avdelningen.
I vår tjänst är det enkelt att hantera både ROT och RUT. När du fyller i fakturaunderlaget, välj ROT/RUT-val.

Vid RUT-avdrag, fyll i din kunds personnummer.

Vid ROT-avdrag fyll i fastighetsbeteckning, och vid bostadsrätt bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer.
Resten sköts automatiskt.

Mer om ROT & RUTExempel på ROTExempel på RUT

Skatteverket godkänner endast att man skriver in sträcka för sträcka. Du kan alltså inte slå ihop mer än en resa tur-och-retur.
För att du ska kunna få milersättning måste du också ha använt din egen bil.

Du får göra avdrag för dina utlägg innan skatt men för att du ska få tillbaka hela beloppet du lagt ut, måste du även debitera din uppdragsgivare för utlägget. Sådan blir skatteeffekten.
För att du skall kunna debitera för ditt material så måste du skicka in kvitton i original till oss på inköpen.

OBS! För utlägg över 2000 kronor inklusive moms måste Rent A Paycheck Sverige AB stå som mottagare på kvittot.

Du skickar ditt kvitto till denna adressen:

Rent A Paycheck Sverige AB
Bergströms väg 23
245 61 Staffanstorp

Du kan inte göra avdrag för inköp du gjort innan du börjat jobba genom Hyrenarbetsgivare.se. En god vana är att skicka in kvittona som du har i samband med uppdraget tillsammans med fakturaunderlaget. Som regel får utläggen inte vara äldre än 30 dagar. Gör du inköp i Hyrenarbetsgivare.se namn måste du betala kontant med egna pengar vid inköpstillfället.

Bara om det är tullat och momsen betalad av dig själv och inte kräver några speciella tillstånd.

Investeringar som du gör när du arbetar genom Hyrenarbetsgivare.se blir per automatik vår egendom trots att du betalat dem med dina egna pengar. Av det skälet är det bättre att du yrkar på avdrag för dina inköp av den här karaktären i din självdeklaration.

Hyrenarbetsgivare.se är den momsredovisningsskyldiga parten och du tillgodogörs motsvarande belopp förutsatt att du har en faktura att dra beloppet emot. Kvittona skickas in i original till oss med vanlig post, om det inte är elektroniska kvitton som kan skickas i pdf-format med e-post.

Egenanställning

Egenanställd hos oss betyder frihet.

Hyrenarbetsgivare.se tjänster passar och underlättar för frilansare och alla andra som har behov att fakturera men inte har eget företag. Exempelvis om du jobbar som frilansare eller konsult inom IT, teknik, media eller webb.

Du kan ta och genomföra uppdrag utan att ha F-skattsedel. Hyrenarbetsgivare.se tar arbetsgivaransvaret, står för F-skatten och faktureringen för dina uppdrag.

Så snart du har registrerat ett användarkonto kan du börja arbeta med dina uppdrag och fakturera genom oss.

Vår tjänst som kallas egenanställning gör det betydligt enklare för dig att driva eget och få intäkter.

Du skapar ett konto här på vår hemsida. Det är enkelt och kostnadsfritt.
Nu kan du börja arbeta. När du utfört ett arbete loggar du in och fakturerar, vi ser till att pengarna kommer in snarast till vårt konto, sedan skickas din lön till dig omgående. Du får betalt – skattat och klart.

Så fakturerar du utan eget företag eller egen F-skatt
Alla som bedriver verksamhet måste ha en godkänd F-skattsedel och betala F-skatt till Skatteverket (F står för företag, det vill säga företagsskatt).

Vi på Hyrenarbetsgivare.se erbjuder ett alternativ, en mycket praktisk lösning. Du kan arbeta med egna uppdrag och fakturera men behöver inte ha ett eget företag och F-skattsedel. Vi tar arbetsgivaransvaret och betalar F-skatten för dina intäkter. 

Du kan alltså ta egna uppdrag och få intäkter utan att ha eget företag. Samtidigt tar vi hand om hela hanteringen gällande skatter, avgifter och moms. Du får också kontrolluppgifterna till deklarationen i januari. Vårt system ger dig dessutom en tydlig och enkel överblick av fakturering, kunder, artiklar, m.m.

Fler och fler upptäcker nyttan av våra tjänster – att kunna fakturera utan att ha eget företag.

Storleken på ditt arvode (din lön för utfört arbete) är en överenskommelse med din uppdragsgivare. Ju fler uppdrag du genomför desto mer tjänar du.
Är du under 26 år eller yngre, eller pensionär, är arbetsgivaravgiften lägre och du får kvar mer pengar efter skatt än om du är mellan 27 och 65 år.

För att ta uppdrag som egenanställd hos Hyrenarbetsgivare.se måste du vara minst 18 år. Du som är ungdom (mellan 18 år och 26 år) och som går i skolan eller studerar kan jobba som egenanställd och fakturera utan företag.

Skatter

För dig som är under 26 år (fyllda i år) och går i skolan eller studerar innebär det att du har möjlighet att kunna arbeta utan att betala skatt om du har en lön på mindre än 18 824 kronor per år (inklusive semesterersättning och eventuell kostförmån). För att kunna ta del av den skattefria delen måste du skicka oss ett intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.
Vad händer om du tjänar mer än 18 824 kronor och har skickat in intyget för utbetalning av lön utan skatteavdrag?
I detta fall riskerar du att få en kvarskatt följande år baserad på hela det intjänade beloppet, vilket inte är så trevligt.
Du hittar mer information om vad som gäller på Skatteverkets webbplats.

Lön utan skatteavdrag

Ja, du har möjlighet att fakturera utan företag och utan f-skatt som egenanställd förutsatt att du:

Har arbetstillstånd i Sverige eller är EU-medborgare

Du kan fakturera de allra flesta tjänster och varor genom Hyrenarbetsgivare.se, självklart inklusive både ROT och RUT. Dock förbehåller vi oss alltid rätten att godkänna det som ska faktureras av dig som egenanställd innan fakturan skickas till kund.

När du fakturerar bestämmer du själv när du vill att din kund skall betala, efter att vi har fått pengarna på vårt konto så betalar vi ut din lön inom 24 timmar, gäller vardagar

Vi har egenanställda inom de flesta yrken: Artister, DJs, fotografer, föreläsare, hantverkare av olika slag, IT-konsulter, marknadsförare, projektledare, reklamare, stylister, säljare, tekniker med flera yrken.

Oavsett bransch har alla våra egenanställda en sak gemensamt: Uppdrag som ska utföras mot betalning – och vill ha hjälp med sin fakturering och administration.

Vissa yrkesgrupper tillåts kostnadsavdrag enligt schablon från bruttolön/ersättning. Om du exempelvis är musiker och vill fakturera utan företag, gäller att du kan göra ett kostnadsavdrag på upp till 30 procent. Detta under förutsättning att du uppträder med eget instrument och inför publik.

Kostnadsavdraget erhålles direkt per faktura.

Skatteverket är positiva till egenanställning och beskriver tjänsten så här:

”Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till uppdragstagaren. Detta kallas för att man är egenanställd.”

Läs mer på Skatteverket.se om egenanställning

Att jobba som egenanställd

Egenanställning är ganska nytt i Sverige.

I korthet: Du gör ett arbete som du får betalt för. Istället för att fakturera från ett eget företag, fakturerar Hyrenarbetsgivare.se åt dig.

Du är egen för att du har dina kunder, utför dina egna uppdrag och sätter ditt pris på uppdragen.

Under uppdraget är du anställd av Hyrenarbetsgivare.se som hanterar dina skatter, avgifter och moms samt betalar ut din lön – skattat och klart.

Det är lika enkelt att vara egenanställd som en vanlig anställning:

1. Du är allmänt visstidsanställd och får lön som uppdragstagare. Du slipper all administration.
2. Vi hanterar alla kontakter med Skatteverket.
3. Vi sköter dina inbetalningar som skatter, avgifter och moms.

Olikheterna då? Det är friare att vara egenanställd och du kan tjäna så mycket du vill.

I korthet är likheterna de här mellan att vara egenanställd hos Hyrenarbetsgivare.se och driva eget företag:

1. Du väljer själv när du vill ha din lön.
2. Du kan arbeta när du vill.
3. Du kan ta hur många uppdrag du vill – och kan i praktiken tjäna så mycket du vill.

Olikheterna då? Som egenanställd kan du ägna dig fullt ut åt dina uppdrag. Du slipper all den administration som plågar egna företagare.

Ekonomiska begrepp

Ord som är bra att känna till som egenanställd.

A-kassan administrerar utbetalning av arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det är en typ av försäkring som inträder vid arbetslöshet som du tecknar med a-kassan.

Som anställd hos Hyrenarbetsgivare.se har du rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, om du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Det bästa är att höra med sin egen A-kassa vilka villkor som gäller för just dig, det är ganska snåriga paragrafer att ta hänsyn till som kan vara lite svårtolkade.

Som anställd har du A-skatt. Det innebär att Hyrenarbetsgivare.se drar av A-skatt och betalar sociala avgifter (arbetsgivaravgifter). Även du som är pensionär har normalt A-skatt.

Arbetsgivaravgifter är en del av de sociala avgifter som en arbetsgivare betalar till Skatteverket för att täcka bland annat avgifterna för ålderspension och sjukförsäkring.

Hyrenarbetsgivare.se hanterar dessa avgifter åt dig och ser till att rätt belopp betalas till Skatteverket i rätt tid.

Lön efter avdrag för arbetsgivaravgifter men innan avdrag för lagstadgad A-skatt.

På Hyrenarbetsgivare.se blir du egenanställd i anställningsformen som kallas allmän visstidsanställning. Hyrenarbetsgivare.se är din arbetsgivare under uppdragets gång och är ett egenanställningsföretag.

Du väljer själv när och hur du vill arbeta. Ersättningen, din lön, är en överenskommelse med din uppdragsgivare. Som egenanställd hos Hyrenarbetsgivare.se sköter vi dina skatteinbetalningar, arbetsgivaravgifter, och sköter momsredovisningen m.m.

Företag som är godkända för F-skatt betalar själva in preliminärskatt och social avgifter. Hyrenarbetsgivare.se har F-skatt och sköter detta åt dig som egenanställd.

Varje månad gör Hyrenarbetsgivare.se en inrapportering till Skatteverket om din bruttolön och avdragen skatt. Du kan själv logga in på skatteverkets hemsida och ta del av informationen. Du hittar den under skatter och deklarationer -> inkomstuppgifter.

Du kan få skattefri ersättning om du kör med privat bil i tjänsten och själv betalar drivmedel. Milersättningen uppgår för närvarande till 18,50 kr/mil och fastställs av Skatteverket. Som underlag för utbetalningar av milersättning ska du föra en körjournal om du skulle behöva redovisa dina resor.

Moms (mervärdesskatt) är en skatt varor och tjänster som ska betalas till Skatteverket. För privatpersoner är momsen inbakad i priset. En faktura och ett kvitto måste tydligt ange momsen. När företag köper av varandra anger man fakturabeloppet exklusive moms. Detta för att företagen ska redovisa momsen men även har rätt att dra av momsen.

Den del av lönen som du får behålla efter att vi har dragit av för arbetsgivaravgifter, lagstadgad A-skatt och Hyrenarbetsgivare.se avgift.

Den procentsats som omvandlar det fakturerade beloppet till din nettolön (och vice versa). Procentsatsen innehåller din lagstadgade A-skatt, arbetsgivaravgifter samt Hyrenarbetsgivare.se avgift.

Normalt är det den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljningen och betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att deklarera och betala moms till staten. Omvänd skattskyldighet gäller främst vi försäljning av de flesta byggtjänster till företag inom byggsektorn samt till skrotfirmor. Läs mer hos Skatteverket.se

Omvänd skattskyldighet

Personer som är bosatta utomlands och inte har en väsentlig anknytning till Sverige har möjlighet att bli beskattad enligt SINK. Vid SINK betalar du endast 20 procent i skatt på din lön och inga arbetsgivaravgifter behöver betalas under den beviljade perioden som är max 183 dagar, eller 6 månader. Du behöver inte heller deklarera för detta i Sverige. Ansökan om SINK skickas till Skatteverket.

Sink – Inkomstskatt

Traktamente är en skattefri ersättning som du kan göra avdrag för vid resor i tjänsten och då du övernattar minst en natt på annan ort och befinner dig minst 50 kilometer från din bostad. Mer om traktamente hos Skatteverket.se.

Traktamente – Skatteverket

Alla som registreras för moms får ett momsregistreringsnummer av Skatteverket. I internationella sammanhang brukar det kallas VAT-nummer (Value Added Tax).
Du behöver bara känna till din kunds VAT-nummer om du vill fakturera ett bolag inom EU.

Så fungerar det

Grunderna i att använda Hyrenarbetsgivare.

Du loggar in på och följer de olika stegen, det är mycket enkelt, det finns förklaringar hela vägen hur det går till. När alla uppgifter är ifyllda så kan du förhandsgranska fakturan så att det ser ok ut, och att alla uppgifter är ifyllda. En förhandsgranskningskopia i pdf-format skapas där du ser exakt hur den kommer se ut när den landar hos din kund.

Vi tar emot fakturan, ser till att den är komplett och skickar den vidare till din kund. Du kan ta det lugnt, vi tar hand om pappersarbetet (inklusive påminnelser och inkasso om det skulle behövas) och meddelar dig när fakturan är betald. En faktura går dock aldrig iväg till inkasso utan att vi frågar dig först.

Du loggar in genom att klicka på

Logga In

Du kommer att få e-post, du kan även logga in på där ser du omgående om din faktura är betald.

Din lön utbetalas senast 24 timmar efter det att pengarna kommit in på Hyrenarbetsgivare.se bankkonto, gäller vardagar.

ROT-uppdrag hanteras utan problem i Hyrenarbetsgivare.se tjänst. När du anger att en kund är privatperson öppnas avdelningen för ROT i fakturabildens nedre del. Fyll i de kompletterande uppgifter som är nödvändiga och skicka in din faktura på vanligt sätt.

Pappersarbete och administration sköts av Hyrenarbetsgivare.se. Du får betalt i två omgångar – när kunden betalar samt när Skatteverket godkänner och betalar ROT-delen.

Ja. Du väljer vilken valuta fakturan ska ställas i under Fakturainställningar. Där kan du välja bland de största och vanligaste förekommande valutorna som Euro, amerikanska dollar, mm.

Ja. Tjänsten fungerar utmärkt att använda oberoende av var du befinner dig. Du kan använda alla funktioner oavsett om du använder dator, surfplatta eller smartphone som exempelvis Apple iPhone eller valfri Android-baserad telefon.

Ja, du kan själv ange betalningsvillkoren.

Hyrenarbetsgivare.se skickar ut en fullständig kontrolluppgift som underlag för aktuell deklarationsperiod i januari varje år.

Semesterersättning utbetalas i samband med varje löneutbetalning.

Semesterersättning skall räknas in i det priset du sätter till din kund. Du bör ta hänsyn till detta och kalkylera in det i din egen prissättning och budget.

Vi gör vårt bästa för att hantera dina utlägg snabbt men vi behöver ha originalkvitton skickade till oss + att utlägget måste vara relevant för uppdragets genomförande. Är du osäker, ta kontakt med Kundsupport så löser vi det tillsammans.
OBS! För utlägg över 2000 kronor inklusive moms måste Hyrenarbetsgivare.se stå som mottagare på kvittot.

När det gäller reseersättningar hanterar vi både milersättning och traktamenten inom Sverige och internationellt.

Hyrenarbetsgivare.se ser till att fakturan är komplett och skickar den därefter vidare till din kund. Allt pappersarbete och administration (inklusive eventuell påminnelsehantering) tas om hand av Hyrenarbetsgivare.se.

Du kan fortsätta att göra det du är bäst på som egenanställd och vänta på att fakturan betalats. Du får besked när det händer via e-post.

Lönespec skickas ut till dig via ett mejl vid varje löneutbetalning, det kan ta ca: 4-5 arbetsdagar innan du har mejlet efter löneutbetalningen.

Du kan använda alla funktioner i tjänsten, oberoende om du använder dator, surfplatta eller smartphone. Av utrymmesskäl har du däremot mer hjälptexter och guider när du använder Hyrenarbetsgivare.se tjänst vid datorn. När du använder en smartphone blir känslan den du är van vid och känner igen från andra mobila applikationer.

Hyrenarbetsgivare.se tjänst är ”responsiv” (ett IT-ord som helt enkelt betyder att den anpassar sig till att fungera där du befinner dig).

Säkerhet & Avtal

Känn dig trygg när du samarbetar med Hyrenarbetsgivare.

Vi gör en daglig backup av systemet för att säkerställa att ingen värdefull information försvinner om något oförutsägbart skulle inträffa. Vårt system är dessutom SSL-krypterat.

Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt och följer Dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Visstidsanställning – Egenanställd – PDF 

1.1 Egenanställning

HYRENARBETSGIVARE.se är en del av Rent A Paycheck Sverige AB. Egenanställningen innebär att Du som uppdragstagare anställer dig själv i HYRENARBETSGIVARE.se / Rent A Paycheck Sverige AB (härefter kallad ”HEA”) med syfte att genomföra egengenererade uppdrag. Uppdragsförloppet går till på följande sätt:

 1. Du registrerar dig i vårt fakturaverktyg genom att skapa ett konto. När kontot är skapat tar vi arbetsgivaransvaret och ser till att du är försäkrad under uppdragen.
 2. När fakturering skall ske fyller du i fakturaunderlaget i fakturaverktyget och skickar iväg fakturan och därmed godkänner du detta avtal.
 3. Fakturan tas emot av HEA för en sista granskning innan fakturan skickas vidare till Kunden av HEA.
 4. HEA bevakar att betalning sker.
 5. När Kunden har betalt fakturan så betalar HEA ut din lön inom 24 timmar på ditt registrerade konto med avdrag för eventuella kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och löneskatt. Semesterlön betalas ut i samband med löneutbetalningen.

1.2 Anställningsform

Du är allmänt visstidsanställd vilket innebär att anställningen påbörjas och avslutas med själva uppdraget enligt 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS).

1.3 Arbetsort & Arbetstider

Arbetsort kan variera för varje enskilt uppdrag. Arbetstiden avtalas mellan den Egenanställde och Kunden.

1.4 Försäkring

När du fakturerar via HEA har du automatiskt en olycksfallsförsäkring (TFO) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). En förutsättning för att du ska omfattas av försäkringarna är att du är fullt frisk och arbetsför. I de fall du inte täcks av Kundens ansvarsförsäkring kan du omfattas av HEAs ansvarsförsäkring alternativt att HEA hjälper till att teckna en ansvarsförsäkring som passar dig. Utöver detta kan HEA erbjuda förmånliga och prismässigt konkurrenskraftiga försäkringar genom HEAs samarbete med oberoende försäkringsmäklare. Tilläggsförsäkringar måste tecknas i vissa branscher och för viss typ av uppdrag. HEA tillhandahåller dessa försäkringar på din bekostnad. Det åligger dig att ha tilläggsförsäkring innan uppdraget påbörjas om så krävs.

1.5 Tjänstepension

– Den Egenanställde har möjlighet att pensionsspara och väljer själv hur stor del av lönen som ska avsättas. Detta görs i samband med att fakturan skickas.

1.6 Behandling av personuppgifter

Samtycke ska lämnas innan anställning påbörjas för att HEA får behandla de personuppgifter som lämnas på HEAs hemsida. Samtliga villkor för behandling framgår på Arbetsgivarens hemsida. Samtycke lämnas genom att du registrerar dig i vårt fakturaverktyg.

1.7 Avtalets giltighet och uppsägning

Avtalet gäller från och med att du påbörjat ditt uppdrag och löper till dess uppdraget avslutats. Du kan avsluta ett uppdrag och därmed din uppdragsanställning med omedelbar verkan om så önskas i enlighet med de Allmänna Villkoren. HEA förbehåller sig rätten att säga upp anställningsavtalet med dig om du bryter mot Visstidsanställning avtalet eller Allmänna Villkor.

1.8 Övrigt

I övrigt gäller de anställningsvillkor som vid tidpunkten för fakturering tillämpas av HEA vilket tydligt framgår av detta avtal och av Allmänna Villkor – Egenanställd som finns på HEAs hemsida.

Signering sker genom godkännande av detta anställningsavtal vid tidpunkten för fakturering.

Rent A Paycheck Sverige AB

…………………………………………

Staffan Sjöberg, HEA

Arbetstagarens namn

………………………………..

PARTERS KONTAKTUPPGIFTER

 

Arbetsgivare:

Rent A Paycheck Sverige AB

Org. nr. 559106-087

Bergströms väg 23

245 61 Staffanstorp

Kontaktperson: Kundsupport

Tel. 073 – 146 17 88    

E-post: info@hyrenarbetsgivare.se

Arbetstagare:

Namn, personnummer, adress samt kontaktuppgifter för arbetstagaren framgår av den Egenanställdes personliga konto på arbetsgivarens hemsida.

Allmänna villkor – Egenanställd – PDF 

2.1 Omfattning

2.1.1 HYREANRBETSGIVARE.se är en del av Rent A Paycheck Sverige AB

2.1.2 Dessa bestämmelser gäller egenanställningsuppdrag, som privatperson (nedan kallad ”Egenanställd”) utför åt kund (nedan kallad ”Kunden”) genom egenanställningsföretaget HYRENARBETSGIVARE.se / Rent A Paycheck Sverige AB (nedan kallad ”HEA”).

2.1.3 Med egenanställning avses ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan HEA, Egenanställd och Kunden i vilket HEA på den Egenanställdes eget initiativ och prissättning ställer den Egenanställde till Kundens förfogande för att utföra arbete som hör till Kundens verksamhet under Kundens kontroll och ledning. Med ”Uppdraget” avses den arbetsuppgift som Egenanställde utför hos Kunden genom HEA. Med ”Administrativa uppgifter” avses den arbetsuppgift HEA utför åt Egenanställde, dvs:

 • Fakturering och bevakning av fakturor genom HEA
 • Inkassohantering
 • Löneadministration
 • Administration och inbetalning av arbetsgivaravgifter, källskatter och moms
 • ROT/RUT hantering
 • Tjänstepension
 • Kontrolluppgifter
 • Bedömning av vilka kostnader i samband med Uppdraget som kan ge ersättning till Egenanställde
 • Utfärdande av arbetsgivarintyg
 • Erbjuda försäkringslösningar från försäkringsbolag
 • Erhålla administrativ internetplattform

2.2 Avtal om uppdrag

2.2.1 Vid upphandling av uppdrag har Egenanställde rätt att använda sig av HEAs företagsuppgifter, förutsatt att särskilt skriftligt (inklusive via e-post) tillstånd ges av HEA vid varje sådant tillfälle.

2.2.2 Den Egenanställde ska informera Kunden om att HEAs Allmänna Bestämmelser tillämpas på förhållandet mellan HEA och Kunden såvitt inget annat avtalats skriftligen mellan HEA och Kunden.

2.2.3 Omedelbart i anslutning till avgivande av anbud eller offert har HEA rätt – men ingen skyldighet – att efter samråd med Egenanställde teckna Uppdragsavtalet med Kunden, och ska tillhandahålla Egenanställde en kopia av avtalet.

2.2.4 Egenanställde ska sedan utföra Uppdraget inom ramen för den allmänna visstidsanställningen hos HEA, dvs. en anställning vars villkor, tid, utförande och omfattning i övrigt, korresponderar med Uppdragsavtalet.

2.2.5 Egenanställde har rätt att närsomhelst under Uppdragets utförande och Anställningen vidta åtgärder för upphandling av ytterligare uppdrag.

2.2.6 Fakturan skickas ut senast 30 dagar efter avslutat uppdrag varför fakturaunderlaget måste vara HEA tillhanda senast 30 dagar efter avslutat uppdrag.

2.2.7 Vid överenskommelse om förändrat Uppdrag skall Egenanställde meddela HEA detta skriftligen. Önskas ny uppdragsbekräftelse från Kundens sida är Egenanställde skyldig att meddela HEA detta skriftligen.

2.2.8 HEA förbehåller sig vid varje tidpunkt rätten att neka Egenanställde anställning utan att ange särskilda skäl.

2.3 Pris

2.3.1 Pris för Uppdrag anges av Egenanställde i uppdragsbekräftelsen/fakturaunderlaget. Pris för Administrativa uppgifter gentemot Egenanställd anges av HEA. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar.

2.3.2 Om Egenanställdes eller HEAs arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade kollektivavtal, lag, räntor eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter har Egenanställde och HEA rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån både vad gäller Uppdraget samt Administrativa uppgifter.

2.4 Reklamation

2.4.1 Den Egenanställde ska hantera reklamationer avseende Uppdraget. Anmärkningar avseende HEAs utförande av Administrativa uppgifter ska av Kunden och/eller Egenanställde framställas direkt till HEA utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter slutförandet av aktuella Administrativa Uppgifter.

2.5 Ansvar

2.5.1 HEAs ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende Administrativa uppgifter gällande Egenanställde och frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med Egenanställdes utförande av Uppdrag åt Kunden.

2.5.2 Egenanställde är ansvarig gentemot Kunden för att de arbetsuppgifter som Egenanställde utför inom ramen för Uppdraget utförs på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalité som en kund rimligen kan förvänta sig av Egenanställde med hänsyn tagen till gjorda överenskommelser och utfästelser, pris och övriga omständigheter. Egenanställde är vidare ansvarig för att avhjälpa fel och brister i den omfattning och enligt de villkor som gäller för Uppdraget och enligt tillämpliga lagar och regler (inklusive Konsumenttjänstlagen (1985:716)). I det fall Kunden begär avhjälpande från HEA så har HEA rätt att välja att antingen självt utföra avhjälpande på Egenanställdes bekostnad eller kräva att Egenanställde utför och bekostar sådant avhjälpande. Om och i den omfattning den brist som Kunden påtalar omfattas av HEAs ansvarsförsäkring har HEA rätt att bestämma att avhjälpandet och andra kostnader som kan komma att uppstå i samband därmed, ska bäras av HEAs ansvarsförsäkring, i vilket fall eventuell självrisk och ökade försäkringskostnader som HEA kan komma att drabbas av ska ersättas av Egenanställde. Egenanställde är skyldig att samverka och bistå HEA och försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.

2.5.3 Då Kunden ansvarar för Egenanställde såsom för egen anställd personal är den Egenanställde själv ansvarig för förlust och skada som Egenanställde kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för Egenanställdes utförande av arbete åt Kunden, såvida det inte täcks av HEAs befintliga ansvarsförsäkring eller den ansvarsförsäkring som eventuellt tecknats speciellt av Egenanställde.

2.5.4 HEA ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

2.5.5 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lagstiftning.

2.5.6 Skulle skadeståndsansvar uppstå för HEA är HEAs ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp, dock högst HEAs andel av Uppdragets fakturerade belopp. Vid Uppdrag på löpande räkning beräknas det fakturerade beloppet på priset för de senaste tolv (12) månaderna för uppdraget. Om det pris Egenanställde avtalat med Kunden understiger 0,5 prisbasbelopp skall HEAs maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar 0,1 prisbasbelopp.

2.5.7 I den mån skadestånds-, ersättnings- eller annat ansvar skulle uppstå för HEA gentemot tredje man utöver vad parterna kommit överens om enligt dessa villkor, skall Egenanställde stå ansvaret därför och hålla HEA skadeslöst.

2.5.8 Egenanställde förbinder sig att vara informerad om och att följa gällande lagstiftning i sitt yrkesutövande, samt att på heder och samvete försäkrar att de uppgifter som lämnas om person, uppdrag och verksamhet är korrekta.

2.6 Immateriella rättigheter

2.6.1 Den Egenanställde överlåter äganderätten till allt material och det resultat som Egenanställde utför med anledning av Uppdraget (“Resultatet”) till HEA, som överlåter desamma till Kunden, om inte annat följer av tvingande lag eller särskilt avtal med Kunden. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till Resultatet ska således utgöra Kundens egendom. Kunden ska ersätta HEA vad HEA kan vara skyldig att betala till Egenanställde för överlåtelse av den immateriella rättigheten enligt lag eller kollektivavtal. För uppfinning gäller att Kunden får inträda som rättsinnehavare avseende uppfinningen enbart enligt gällande lag eller berört kollektivavtal. Om Egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av arbete åt Kunden, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Kunden.

2.6.2 HEA ansvarar inte för Resultatets immaterialrättsliga intrång eller Egenanställdes olovliga brukande av andras system.

2.7 Personuppgifter

2.7.1 HEA följer GDPR Dataskyddsförordningen som gäller över hela EU från och med 2018-05-25 och ersätter Personuppgiftslagen PUL. Det innebär bl.a att HEA måste ha Ditt samtycke för att kunna insamla, registrera, bearbeta och använda personuppgifter på ett korrekt sätt. Du har rätt att få ta del av personuppgifter som finns registrerade samt rör Dig själv. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse skall vara skriftliga. Personuppgifterna behövs för att HEA ska kunna fullgöra sina rättsliga och skattemässiga förpliktelser, exempelvis att ingå avtal med, anställa och betala ut lön till egenanställda. De personuppgifter som hanteras är anställningsnummer, kontaktuppgifter, personnummer samt kontouppgifter för utbetalning av lön.

2.8 Sekretess

2.8.1 HEA, Egenanställde och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdragets innehåll konfidentiell.

2.8.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a. vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig; b. är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller c. part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning.

2.8.3 Punkt 2.8.1 och 2.8.2 ska överleva avtalets upphörande.

2.8.4 HEA ska tillse att Egenanställde är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos Kunden. Sekretess skyldigheten gäller inte avseende sådan information som omnämns i punkten

2.8.2. HEA förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

Allmänna villkor – Kund – PDF 

2.1 Omfattning

2.1.1 HYRENARBETSGIVARE.se är en del av Rent A Paycheck Sverige AB

2.1.2 Dessa bestämmelser reglerar avtalsförhållandet mellan HYRENARBETSGIVARE.se / Rent A Paycheck Sverige AB (härefter kallad ”HEA”) och kundföretaget (härefter kallad ”KUND”).

2.1.3 Avtalet omfattar ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan HEA och KUND i vilket HEA anställer personer som utför arbete hos KUNDEN (”EGENANSTÄLLDE”) under KUNDENS kontroll och ledning i enlighet med vad som överenskommits mellan KUNDEN och den EGENANSTÄLLDE (”Uppdrag/et”). För varje Uppdrag är det således HEA som är juridisk kontraktspart och uppdragstagare i relation till Kunden. Det åligger den Egenanställde att tillse att den Egenanställde har HEAs godkännande (vilket kan lämnas av HEA generellt för vissa på förhand väl definierade typer av uppdrag eller från fall till fall) till att åta sig Uppdrag med HEA som uppdragstagare och sådant godkännande krävs för att binda HEA. HEA kan på begäran av potentiell Kund lämna uppgift om och bekräfta huruvida godkännande finns.

2.2 Avtal om uppdrag

2.2.1 Om HEA så kräver ska KUNDEN ange erforderlig information om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, tillämpligt kollektivavtal, andra lokala avtal som tillämpas eller andra omständigheter som är av vikt för arbetet som ska utföras.

2.2.2 Uppdrag bekräftas av KUNDEN genom att KUNDEN betalar fakturan eller skriftligen eller per e-post, bekräftar den av HEA tillhandahållna Uppdragsbeskrivningen där Uppdragets art, omfattning, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras. För Uppdraget gäller i övrigt de villkor som framgår av Uppdragsbeskrivningen samt vad som i övrigt överenskommits mellan HEA och KUNDEN.

2.3 Arbetsledning

2.3.1 Det åligger KUNDEN att ansvara för arbetsledning av den EGENANSTÄLLDE, att ansvara för kontroll och uppföljning av den EGENANSTÄLLDES arbete samt att lämna erforderliga instruktioner, information samt tillhandahålla arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för den EGENANSTÄLLDES arbetsuppgifter.

2.3.2 KUNDEN förbinder sig att behandla den EGENANSTÄLLDE rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden.

2.4 Arbetsmiljö

2.4.1 Det åligger KUNDEN att iakttaga 3kap 12 § Arbetsmiljölagen genom att informera den EGENANSTÄLLDE om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos KUNDEN. Kunden ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att den EGENANSTÄLLDE inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger KUNDEN att tillhandahålla erforderlig skyddsutrustning.

2.5 Reklamation

.5.1 Fel eller brist hänförlig till HEAs ansvar för Uppdraget ska av KUNDEN omgående skriftligen reklameras till HEA. Fel eller brist som upptäcks av KUNDEN efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju (7) kalenderdagar efter det att Uppdraget har avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. KUNDENS rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om KUNDEN inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.

2.5.2 HEA ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, innan KUNDEN framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist.

2.5.3 Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot HEA ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av KUNDEN framställas skriftligen dock senast inom tre (3) månader från det att Uppdraget, vartill kravet hör, avslutats.

2.5.4 Anmärkningar avseende den EGENANSTÄLLDE ska framställas direkt till den EGENANSTÄLLDE och således ej till HEA.

2.6 Ansvar

2.6.1 HEAs ansvar är begränsat till oaktsamhet vid utförandet av de administrativa tjänster som HEA ska utföra för Uppdraget.

2.6.2 KUNDEN ansvarar för den EGENANSTÄLLDE såsom för egen anställd personal. KUNDEN är således själv ansvarig för fel och skada som den EGENANSTÄLLDE kan orsaka KUNDEN eller tredje man inom ramen för det arbete som den EGENANSTÄLLDE utför hos KUNDEN. HEA ska hållas skadefri för all skada hos KUNDEN eller tredje man som uppstår på grund av det arbete som den EGENANSTÄLLDE utför hos KUNDEN. 2.6.3 HEA ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive KUNDENS eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

2.6.4 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag.

2.6.5 KUNDEN bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till den EGENANSTÄLLDE och dennes arbete för KUNDEN. Den EGENANSTÄLLDE ska i detta avseende anses jämställd med KUNDENS egna arbetstagare. HEA har dock arbetsgivaransvaret för den EGENANSTÄLLDE, vilket bl.a. innebär att HEA erlägger lön, sociala avgifter, olycksfallsförsäkring (TFO) och grupplivförsäkring (TGL). Som följd av punkten 2.6.2 ansvarar HEA således inte för skada:

 1. på KUNDENS motordrivna fordon eller för följdskador till sådana skador;
 2. på gods som transporteras med KUNDENS egna eller inhyrda motordrivna fordon;
 3. som omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande svensk eller utländsk lagstiftning;
 4. som inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde;
 5. genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas den försäkrade i sin egenskap av flygansvarig;
 6. till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av deras bogserade föremål; eller
 7. hänförlig till patientskada enligt lag.

2.6.6 Skulle skadeståndsansvar uppstå för HEA är HEAs ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 0,5 prisbasbelopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning utgörs priset för Uppdraget av priset för de senaste tolv (12) månaderna för Uppdraget. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällande vid tiden för skadans uppkomst.

2.7 Immateriella rättigheter

2.7.1 HEA ska tillse genom avtal med EGENANSTÄLLDE att äganderätten till allt material och det resultat som EGENANSTÄLLDE utför med anledning av Uppdraget (“Resultatet”) tillkommer KUNDEN, om inte annat följer av tvingande lag. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till Resultatet ska således utgöra KUNDENS egendom. KUNDEN ska ersätta HEA vad HEA kan vara skyldig att betala till den EGENANSTÄLLDE för överlåtelse av den immateriella rättigheten enligt lag eller kollektivavtal. För uppfinning gäller att KUNDEN får inträda som rättsinnehavare avseende uppfinningen enbart enligt gällande lag eller berört kollektivavtal. Om EGENANSTÄLLDE använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av arbete åt KUNDEN, så övergår inte rätten till sådana verktyg till KUNDEN.

2.7.2 HEA ansvarar inte för Resultatets immaterialrättsliga intrång eller EGENANSTÄLLDES olovliga brukande av andras system.

2.8 Personuppgifter

2.8.1 KUNDEN ska säkerställa att den EGENANSTÄLLDE givit samtycke till KUNDENS hantering av personuppgifter, i enlighet med GDPR Dataskyddsförordningen, som kan anses nödvändig i anledning av Uppdraget. KUNDEN är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter

2.8.2 Om den EGENANSTÄLLDE vid arbete hos KUNDEN behandlar personuppgifter är HEA inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

2.9 Sekretess

2.9.1 HEA och KUNDEN förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdraget innehåll konfidentiellt.

2.9.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som:

 1. vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig;
 2. är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller
 3. part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning.

2.9.3 Punkt 2.9.1 och 2.9.2 ska överleva avtalets upphörande.

2.10 Avtalstid

2.10.1 Avtalet gäller tills vidare såvida inte annat avtalats. Uppdraget gäller under den tid som angetts i Uppdragsbeskrivningen.

2.10.2 Om inte annat avtalats kan såväl avtalet som Uppdraget sägas upp med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig.

2.11 Avtalets upphörande i förtid

2.11.1 Part äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om:

 1. den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan; eller
 2. den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller
 3. om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.

2.12 Befrielsegrunder

2.12.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

2.12.2 Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten

2.12.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdraget ännu efter tre (3)  månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enas om annat. Om Uppdraget upphör äger HEA rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

2.13 Övrigt

2.13.1 Parterna har rätt att på sina hemsidor eller i övriga företagspresentationer ange den andra Partens namn och logga samt ange Parternas samarbete.

2.13.2 Parterna äger inte utan den andra Partens godkännande överlåta Avtalet, och/eller därtill hörande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man.

2.14 Meddelanden

2.14.1 Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller email till parternas i uppdragsbekräftelsen överenskomna adresser.

2.14.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

 1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
 2. om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran;
 3. om avsänt med telefax: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats; och
 4. om avsänt med epost: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

2.15 Tvister

2.15.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.  Skiljeför-farandets säte ska vara Stockholm.  Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

2.15.2 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger HEA dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol. HEA förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

Tjänsten

Allt du behöver veta om vår webbtjänst.

För att delfakturera dina uppdrag skapar du helt enkelt två eller flera fakturor i tjänsten. Du bestämmer själv hur stort beloppet ska vara för var och en av dem och du kan även ha olika betalningsvillkor för dem.

När du fakturerar anger du i de allra flesta fall moms på varorna och tjänsterna du säljer, det gäller oavsett om din kund är ett företag eller privatperson.

Momsen är vanligen 25 procent, men det finns även moms på 12 eller 6 procent av försäljningspriset exklusive moms.

Vilken du ska använda dig av när du fakturerar, beror på vilken vara eller tjänst du erbjuder.

Det finns också varor och tjänster är helt momsfria.

På Skatteverkets sajt finns utförlig information om vad moms är och hur det fungerar.

Vår existens bygger på att all fakturering sker på korrekt sätt.

Detta är inte minst viktigt för vårt samarbete med Skatteverket.

Vi utgår från 30% a-skatt men har du jämkningsunderlag så beaktar vi det. Skicka bara in en kopia på beslutet från Skatteverket till oss.

Våra tjänster lämpar sig bättre för tjänster än handelsverksamhet med vidareförsäljning av produkter. Vi kan i vissa fall fakturera för dina produkter.

Du står som ägare till produkterna och överlåter rättigheten till oss att fakturera dessa.

Leverantören av varorna måste ansvara för garantiåtaganden.

På kvitton över 2 000 kr exklusive moms måste Hyrenarbetsgivare.se stå som köpare för att du ska kunna tillgodogöra dig kostnadsavdrag. Kvittona ska också ha specificerad moms.

Du måste ha skriftligt godkännande från oss innan du köper in varor i Hyrenarbetsgivare.se namn.

Ja, om du har arbetat genom oss. E-posta oss och meddela oss att du vill ha ett arbetsgivarintyg så ordnar vi det.

Uppdraget du fakturerar måste vara utfört innan du får betalt och kan ta ut lön.
Betalningsvillkor och förfallodatum bestämmer du själv.

Dina fakturor hittar du som inloggad under Fakturor i navigeringen.

Vi ingår inte avtal med tredje part på det sättet.

Är det relaterat till uppdraget kan du vissa fall få avdrag för kontantkort.

Lönen betalas ut inom 24 timmar efter att vi har pengar på vårt konto, gäller vardagar.

Tänk på att det tar 1-3 bankdagar innan pengarna syns på ditt bankkonto.

Nej vi skriver inga avtal!

I samband med att du fakturerar godkänner du också vårt Användaravtal och Allmänna villkor, klicka på länken här nedan om du vill läsa vårt avtal redan nu.

Användaravtal & Allmänna villkor

Du är anställd hos Hyrenarbetsgivare.se som allmänt visstidsanställd på uppdragsbasis.

Din anställning påbörjas och avslutas med varje uppdrag du utför, det är denna tid du fakturerar för.

Efter att skatter, avgifter och Hyrenarbetsgivare.se avgift är dragna, får du minst 50% av ditt fakturerade belopp exklusive moms i lön.

Exakt hur mycket du får ut i lön kan bero på många faktorer – hur gammal du är, om du är studerande eller pensionär, om du har jämkning mer mera.

I lönekalkylatorn på startsidan kan du enkelt se hur mycket du får i lön.

Du kommer själv överens med din uppdragsgivare om priset för det arbete du ska utföra. När du utfört ett uppdrag, fyller du i formuläret med fakturaunderlag och betalningsvillkor på fakturan.

Hyrenarbetsgivare.se hjälper dig med allt detta:

• Inrapporterar och betalar in skatter, avgifter och moms till Skatteverket.
• Betalar ut din lön till ditt konto. Skattat och klart.
• Bokföring, inkasso och revision.
• Tjänstepension.
• Administrerar dina ROT & RUT avdrag.
• Försäkrar dig.

Marknadens enklaste och säkraste affärssystem.

Varje månad lämnar vi en arbetsgivardeklaration till skatteverket som innehåller information om:

1. Avdragen skatt
2. Bruttolön

Uppgifterna kommer med på din inkomstdeklaration per automatik.

Ställ en fråga till oss

Marknadsundersökning

Marknadsundersökningen gjordes av 100 medlemmar.
Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin

© 2017 Hyrenarbetsgivare.se

DETTA VISSTE DU INTE!

Ca: 40% av våra medlemmar är före detta egna företagare!

Det finns ju självklart en anledning till att dem har lagt ner sitt företag och använder vår tjänst istället.

Administrationen har i deras fall som företagare tagit mer av deras produktiva tid än det har tagit att skaffa nya projekt.

Läs mer på nedanstående länk så förstår du varför fler och fler använder våra tjänster.

Var smart du också, fakturera utan avgift!

 VARFÖR INTE EGET FÖRETAG?

ALLT DETTA INGÅR!

Den rödmarkerade texten i koden byter du ut mot din egen unika kod som du finner när du har loggat in och klickat på ”Värva en medlem” , den kan se ut så här.

b627e8845516b91677b6b45069bcf7571db77aee

<A HREF=”https://hyrenarbetsgivare.mrsta.se/ui/login.php?canvass_code=Byt ut denna text mot din unika kod” target=”_blank”><IMG SRC=”https://www.coolfinans.se/banner/arbetsgivare-januari-februari.gif” alt=”” border=0></a>

Kopiera hela ovanstående textkod och klistra in som html på din hemsida.

Den rödmarkerade texten i koden byter du ut mot din egen unika kod som du finner när du har loggat in och klickat på ”Värva en medlem” , den kan se ut så här.

b627e8845516b91677b6b45069bcf7571db77aee

<a href=”https://hyrenarbetsgivare.mrsta.se/ui/login.php?canvass_code=Byt ut denna text mot din unika kod” target=”_blank”>Hyrenarbetsgivare.se;/a>

Kopiera hela ovanstående kursiva texkod och klistra in som html på din hemsida.

Den rödmarkerade texten i koden byter du ut mot din egen unika kod som du finner när du har loggat in och klickat på ”Värva en medlem” , den kan se ut så här.

b627e8845516b91677b6b45069bcf7571db77aee

<a href=”https://hyrenarbetsgivare.mrsta.se/ui/login.php?canvass_code=Byt ut denna text mot din unika kod” target=”_blank”>Är du Frilansare utan eget företag? Anlita Hyrenarbetsgivare.se och fakturera till marknadens lägsta avgift, endast 4,95%, Pengarna betalas ut inom 24 timmar: Klicka här >>></a>

Kopiera hela ovanstående kursiva texkod och klistra in som html på din hemsida.

Mobilanvändare, dra dom grå fälten till vänster för att se uträkningen

Mobilanvändare, dra dom beige fälten till vänster för att se uträkningen

Advokat
Brottmålsadvokat
Tvistemålsadvokat

Affärsjurist
Arbetsrättsjurist
Bankjurist
Bolagsjurist
Familjerättsjurist
Fastighetsjurist
Företagsjurist
Försäkringsjurist
Immaterialrättsjurist
Patentjurist
Skattejurist
Upphovsrättsjurist
Varumärkesjurist